เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

  1. โค้ดส่วนลดทั้งหมด สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์
  2. โค้ดส่วนลดทั้งหมดสามารถใช้ได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อผ่านทาง shop.onewiwa.com เท่านั้น ไม่รวมการสั่งซื้อผ่านการแชท
  3. Onewiwa ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. โค้ดส่วนลดจำกัดการใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนหรือต่อหนึ่งบัญชี
  5. Onewiwa ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตาม หากตรวจพบการทุจริตหรือละเมิดข้อกำหนดของบริษัท
  6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้แทนเป็นเงินสดได้